duo logga 2019e 5000x750
facebooklogga
spotifylogga_1
ituneslogga
 
knapp
en KÄLLA till liv500px

Vill ni ge er publik något tänkvärt, något som berör, något som de inte hört förut men ändå känner igen sig i...?! Vi erbjuder;


en KÄLLA till liv - Tankar & visor tillägnade dig som behöver en stund betänketid och andrum i vardagen.


”Gud skapade människan enkel och rak, men hon hittar på alla möjliga konster” (Predikaren 7:30)


Vi människor har en förmåga att krånglar till det för oss, i mötet med varandra. Istället för att vara enkla och raka och visa vårt sanna och sårbara jag, bygger vi upp fasader och murar…

Vår förhoppning är att detta program ska ge publiken inspiration till att, liksom det lilla barnet,  se på sig själv, sin medmänniska och tillvaron på ett icke dömande vis. Att vi kan ingjuta mod till att vi i vår vardag kan göra varandra bättre, genom att se och uppmuntra det goda, det unika och vackra hos oss alla.


• Låt oss smitta varandra med värme, glädje och omtanke medan livet ÄR.

• Låt oss göra varandra bättre, medan vi finns för varandra

• Låt oss lämna Hjärtavtryck efter oss där vi går…


”Kom, sätt dig ner hos mig, jag behöver dig här. I din närhet växer kärlek fram.

Se mig för den jag är, jag behöver dig här. I dina ögon blir jag hel.

Gå med mig varje dag, jag behöver dig här. I dina spår föds hopp, föds mod.

Visa mig väg, visa sårbarhetens väg, för den är en källa till liv”

(En Källa Till Liv, av SARA&PELLEduo)


----------------------------------------------------------------


Detta program passar alldeles utmärkt vid det en cafékväll, en träff för daglediga, en församlingsafton eller något annat tillfälle där ni vill ge er publik något tänkvärt till livs. Se detta, inte ”bara” som en konsert, utan som en inspiration till möten och livsnära samtal människor emellan. Vi har under årens lopp fått oerhört mycket positiv respons och mött stor förundran och innerlighet från vår publik. En respons som är svår att beskriva i ord…

"alla sjunger andras låtar,

men vi sjunger våra  

- ett möte med oss blir unikt - "