facebooklogga
spotifylogga_1
ituneslogga
yt_logo_rgb_light
knapp 2
insta42duo

KÖRPROJEKT


Nyskrivet & tänkvärt för kör tillsammans med oss...


Vill din kör jobba med något nytt? Vi erbjuder ett nyskrivet material, i form av tänkvärda visor. Med dessa skapar vi tillsammans en musikalisk högtidsstund som berör...!


Idén är enkel, men oerhört uppskattad, av både körsångare och körledare;

- Vi skräddarsyr körarrangemangen för din kör, vad det gäller sättning och svårighet.

- Vi anpassar programmet och antalet sånger efter körens önskemål, beroende på hur mycket tid man anser sig vilja lägga på repetitioner.

- Vi skickar materialet till kören som repeterar in detta själva. Sedan möts vi under en gemensam kördag/kördagar och avslutar med konsert.


Vårt mål är framför allt att kören tar till sig vår musik och inte minst våra texter och gör dem till ”sina egna”. Att vi under arbetets gång kan skapa möten och dela vardagsnära tankar med varandra och att vi sedan gemensamt får förmedla dessa till publiken genom våra sånger.


 

"alla sjunger andras låtar,

men vi sjunger våra  

- ett möte med oss blir unikt - "